februari 2017


Terracotta kakel inspektion Viktiga punkter

Viktiga punkter vid terrakottakakelinspektion: * Prover som ska inspekteras måste slumpmässigt väljas från bulkproduktionen; * kontrollera om det finns brister och sprickor på ytan; * kontrollera om färgen skiljer sig från det förseglade provet * kontrollera om sidoböjningen och framsidans planhet (rak och planhet) ligger inom det tillåtna området eller inte; * kontrollera om fyra sidors längd, diagonala längd och tjocklek är ...

Läs mer